پلن های پشتیبانی

پلن های زیر صرفا جهت پشتیبانی از سایت های شاتوت وب میباشد | در صورتی که طراحی سایت بر عهده شاتوت وب نبوده برای اطلاع از تعرفه با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

یک ماهه

هزارتومن 800,000 یک ماه
 • مطلب گذاری
 • بهینه سازی
 • مدیریت فروشگاه
 • تغییرات و طراحی
 • معادل 1,300,000هزارتومن

سه ماهه

هزارتومن 750,000 هرماه
 • مطلب گذاری
 • بهینه سازی
 • مدیریت فروشگاه
 • تغییرات و طراحی
 • معادل 2,250,000 هزارتومن

شش ماهه

هزارتومن 700,000 هرماه
 • مطلب گذاری
 • بهینه سازی
 • مدیریت فروشگاه
 • تغییرات و طراحی
 • معادل 4,200,000 هزارتومن

یک ساله

هزارتومن 600,000 هرماه
 • مطلب گذاری
 • بهینه سازی
 • مدیریت فروشگاه
 • تغییرات و طراحی
 • معادل 7,200,000 هزارتومن

توجه !!!

مشتریان گرامی ؛
تعرفه های بالا برای :
مطلب گذاری هفتگی با تاییدیه سئو و بهینه سازی ؛
بهینه سازی سئوی تمامی صفحات سایت بهمراه اتصال به google console ؛
تغییرات جزئی در طراحی سایت (طراحی از ابتدا را شامل نمیشود) ؛
و مدیریت فروشگاه و محصولات و مسائل مربوط به فروشگاه را
شامل میشود.
در صورتی که هر یک از خدمت های ذکر شده مورد نیاز نبوده ؛
و یا بیشتر | کمتر از حد گفته شده مورد نیاز است ؛
میتوانید با تماس با پشتیبانی | قیمت تعرفه و خدمات را تغییر دهید

مشاوره رایگان

بازدیدها: 20